Wskazówki dla Rodziców i Chrzestnych

1. Gratulacje dla Rodziców i Chrzestnych! Staliście się współudziałowcami w stwórczym dziele Boga! Odtąd staje przed Wami zadanie: wychować dziecko po chrześcijańsku. Chrzestni mają pomóc w tym Rodzicom dziecka.

2. Chrzestnym może być osoba ochrzczona i bierzmowana, spełniająca solidnie obowiązki chrześcijańskie.
Nie mogą być Chrzestnymi: małżonkowie żyjący w konkubinacie (bez ślubu kościelnego), alkoholicy, narkomani, młodzież nieuczęszczająca na religię, osoby niewierzące, niepraktykujące, zbyt młode: bez Bierzmowania.
Chrzestni spoza naszej Parafii muszą się wykazać właściwym zaświadczeniem z własnej Parafii.

3. Przy zgłaszaniu dziecka w kancelarii do Chrztu Św., należy mieć ze sobą metrykę urodzenia dziecka, bądź wpis w dowodzie osobistym kogoś z Rodziców.

4. W czasie liturgii chrzcielnej Rodzice i Chrzestni przyjmują Komunię Św. w intencji dziecka. Wypada poprosić o to całą najbliższą Rodzinę.

5. Podpisy w Księdze Ochrzczonych składają w dwóch egzemplarzach Rodzice i Chrzestni w kancelarii, bądź w zakrystii przed Chrztem.

6. W czasie Chrztu dziecko jest trzymane najpierw przez Ojca; po zapaleniu świecy dziecko weźmie Matka. Chrzestny trzyma świecę i zapali ją od paschału we właściwym momencie. Chrzestna trzyma białą szatę chrzcielną, na której wypisuje się kolorową nitką imię i nazwisko Dziecka, oraz datę Chrztu Świętego.

7. Celowe jest przed Chrztem zajrzeć do książeczki do nabożeństwa, by przypomnieć sobie odpowiedzi, jakie należy dać głośno (nieraz do mikrofonu) przed Kapłanem celebransem i zgromadzonymi w kościele.

8. Chrzty uroczyste w Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie są tradycyjnie w każdą Niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00. Inny termin ze względu na szczególne okoliczności, należy uzgodnić z duszpasterzem.

9. Fotografów i kamerzystów prosimy o nieprzeszkadzanie w liturgii zbytnią ilością błysków i przechodzeniem z miejsca na miejsce, co zwraca dekoncentrująco uwagę uczestników liturgii; także stosowaniem mocnych lamp oślepiających celebransa i wiernych.

Szczęść Boże Waszej Rodzinie życzą:
Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie


Znajdź nas na
facebooku@Parafia
Rzymsko
Katolicka
W
Gowarczowie
do góry