Wskazówki dla Urządzenia Pogrzebu

1. Współczujemy w zmartwieniu, że musicie pożegnać Kochaną Osobę. Pocieszamy się, jako chrześcijanie, że śmierć to nie koniec, że spotkamy się znowu w radości Zmartwychwstania.

2. Organizując pogrzeb staramy się okazać wdzięczność zmarłej osobie bez zwracania uwagi na organizatora. Do kancelarii należy zwrócić się z kartą zgonu zmarłego. W firmie pogrzebowej załatwić transport, trumnę i obsługę pogrzebową.

3. Ustalamy w kancelarii dzień i godzinę rozpoczęcia nabożeństwa żałobnego, które się składa z trzech części:
- przyprowadzenia zwłok do kapicy przedpogrzebowej;
- mszy św. w intencji zmarłego (-ej);
- wyprowadzenia zwłok na cmentarz w celu pogrzebania.

4. Organizator po kontakcie z kancelarią parafialną kontaktuje się z Panem Kościelnym, Grabarzem i Panem Organistą w celu uzgodnienia szczegółów.

5. Zawiadamiając rodzinę o pogrzebie zachęcajmy bliskich, by w czasie mszy pogrzebowej przyjęli Komunię św. i zyskali odpust dla Zmarłego (-ej).

6. Należy przygotować pisemne pożegnanie zmarłego w następującym stylu:
"Zmarły(-a) żegna: wyliczyć najbliższych z imienia i nazwiska, z nazwiska - rodziny bliskie zmarłemu, przyjaciół, sąsiadów, delegacje różnych grup obecnych na pogrzebie".
Pożegnanie należy dostarczyć do zakrystii na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości.

7. Prosimy o przywiezienie z cmentarza na plebanię samochodem księdza dyżurnego i pana organistę po skończonych modłach pogrzebowych.

8. Klucz do kaplicy przedpogrzebowej posiada Pan Kościelny.


Znajdź nas na
facebooku@Parafia
Rzymsko
Katolicka
W
Gowarczowie
do góry