Ogłoszenia duszpasterskie
28 listopada 2021

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”.

3. Zaangażujmy się w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny sprawowane codziennie o godz.16.30 a poprzedzone śpiewem Godzinek ku czci N.M.P o godz. 16.10, na które serdecznie zapraszamy wszystkich bez wyjątku. Dzieciom zostaną rozdane specjalne plansze na które będą zbierać naklejki u Pań Katechetek po każdych Roratach. Po każdym Nabożeństwie będzie także losowanie figurki Maryi Niepokalanej a na koniec rozstrzygnięcie uczestnictwa w Roratach i słodkie upominki.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W I Czwartek o godz. 17.00 podczas Nabożeństwa Eucharystycznego będziemy prosić o nowe, liczne o święte powołania kapłańskie i zakonne. W I Piątek o godz. 16.00 odprawimy Nabożeństwo Do Miłosierdzia Bożego – będzie także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Spowiedź w kaplicy na Rudzie Białaczowskiej od 14.30 po niej o 15.00 Msza Św. W I Sobotę o godz. 7.30 odprawimy Nabożeństwo Maryjne. A w I Niedzielę miesiąca będziemy się modlić za wszystkich Ofiarodawców, Budowniczych i Dobrodziejów naszej Parafii. Nie będzie kazania a w jego miejsce będziemy przeżywać comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu.

5. ,,Świeca, która tworzy polską wigilię – to hasło tegorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowanej przez Caritas w Polsce. Ponownie mamy okazję włączyć się w tę inicjatywę. Niech świeca paląca się na wigilijnym stole będzie widzialnym znakiem naszej wspólnej troski o wszystkich, którzy korzystają z pomocy Caritas. A po wigilijnej wieczerzy, w Święto Bożego Narodzenia ta świeca, zaniesiona na groby najbliższych niech będzie wyrazem jedności z tymi, którzy nas kochali i czynili miłosierdzie żyjąc między nami. Do nabycia od dzisiejszej Niedzieli będą więc świece Caritas na Wigilijny Stół w cenach: Świeca duża stożkowa – 20 zł, Świeca mała – 10 zł. Świece można nabyć w Zakrystii po każdej Mszy Św.

6. Do nabycia w Zakrystii są pięknie kalendarze o tematyce religijnej na przyszły 2022 rok w cenach: Duży – 10 zł, Mały – 5 zł.

7. Za tydzień w Niedzielę miesiąca 5 grudnia po Mszy Św. o godz.10. odbędzie się comiesięczne spotkanie z młodzieżą klas VIII przygotowującą się w tym roku do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania a po Mszy św. o godz. 12 z Rodzicami i Dziećmi przygotowującymi się w tym roku do I Komunii Św. 12 grudnia w Niedzielę nastąpi poświęcenie medalików Dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św., - w medaliki Rodzice zaopatrują Dzieci samodzielnie.

8. W przyszłą I Niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Różańcowych i po sumie spotkanie w Kościele męskiego K.Ż.R

9. Także w przyszłą Niedzielę nasza modlitwą i ofiarami do puszek będziemy chcieli wesprzeć Kościół na Wschodzie

10. W tym tygodniu Pan Organista roznosi opłatki: Wtorek – Ruda Białaczowska; Środa –Ruda Białaczowska (Zastaw, Buk); Czwartek – Borowiec; Piątek – Brzeźnica, Rogówek; Sobota – Gowarczów „Działki”.

11. Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom składamy jak najlepsze życzenia, życząc błogosławionego tygodnia. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Zmarłym z naszej wspólnoty parafialnej wypraszamy łaskę wiecznego zbawienia.

12. Do nabycia prasa katolicka – Gość Niedzielny.

13. W związku z panującą epidemią przypominamy, aby w liturgii brać udział w maseczkach, zachowywać bezpieczny dystans i korzystać ze środków dezynfekcyjnych dostępnych przy wejściu do Kościoła. Jednocześnie informujemy, że Kościół jest regularnie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony. Dziękujemy za dostosowanie się do panujących obostrzeń.

14. Na prośbę naszych Parafian i Gości, którzy z racji na panująca epidemię, nie mają możliwości złożyć ofiary na odprawione Msze Św., wypominki czy prace wykonywane przy naszym Kościele a chcieliby to uczynić podajemy numer konta, składając serdeczne Bóg zapłać za wszelkie złożone na wyżej wymienione cele ofiary:

PARAFIA PW. ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA W GOWARCZOWIE
82 9145 1109 3500 1645 2000 0001
Prosimy o zaznaczanie przy składaniu ofiary jej cel.

W tym szczególnym czasie nieustannie jako wspólnota Kościoła Powszechnego i Parafialnego trwamy nieustannie na modlitwie prosząc o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata. Włączamy się w nią poprzez różnorakie działania: włączając do wezwań modlitwy wiernych odpowiednie wezwanie, odmawiając indywidualnie codziennie w łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi Różaniec o 20.30, modląc się także Koronką do Bożego Miłosierdzia, śpiewając po każdej Mszy Św., suplikacje, od 1 maja modląc się w tej intencji podczas Nabożeństw majowych, a także modląc się modlitwą za wstawiennictwem współpatrona naszej wspólnoty parafialnej Św. Rocha, którą publikujemy i do odmawiania, której gorąco zachęcamy.

Modlitwa do Św. Rocha:

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha wyznawcy swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli i by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym. Święty Rochu, wielki miłośniku Boży, wielkie są Twoje przed Bogiem zasługi, dla których spodziewamy się, że nam karząca sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza, a jak służyłeś bliźnim swoim, żyjąc na świecie ciężką chorobą dotknięty, i jak służysz teraz wszystkim, którzy się do Ciebie z ufnością uciekają, spraw to swymi u Boga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostali i śmierci nagłej się ustrzegli. Amen.Znajdź nas na
facebooku@Parafia
Rzymsko
Katolicka
W
Gowarczowie
do góry