Ogłoszenia duszpasterskie
26 września 2021

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE1. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom i uchodźcom. Ma on nas uwrażliwić na doświadczanie niesprawiedliwości, krzywdy i często na nieludzki los tych, którzy z różnych powodów opuszczają swoją ojczyznę, poszukują dla siebie i swoich bliskich bezpiecznego miejsca w innych krajach.

2. Kończy się miesiąc wrzesień a już w piątek 1 dzień października - w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z nabożeństwem różańcowym wszystkich naszych parafian – starszych, wszystkie dzieci szczególnie z III klasy Szkoły Podstawowej przygotowujące się do przyjęcia w tym roku Pierwszej Komunii Św., młodzież z VIII klas Szkoły Podstawowej przygotowującą się do przyjęcia w tym roku Sakramentu Bierzmowania, wszystkich bez wyjątku. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszej świątyni Nabożeństwo różańcowe codziennie o godzinie 16:30. (wyjątkowa w I Sobotę miesiąca ze względu na śluby rano o 7.30). Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła. Polecajmy w modlitwie Różańcowej sprawę panującej epidemii, całego świata i nasze osobiste modlitwy naszych ludzkich serc. Tak jak zawsze Dzieci na I Nabożeństwie otrzymają wyklejankę i po każdym z nich będą otrzymywać naklejki, po każdym Nabożeństwie będzie losowanie figurki Matki Bożej – a na koniec na własność – a na koniec wszystkich Nabożeństw nagrody za uczestnictwo w nich.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek miesiąca pierwsza sobota miesiąca. W I Piątek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej o wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź pierwszopiątkowa na Nabożeństwie Różańcowym od 16.30. Spowiedź w kaplicy na Rudzie Białaczowskiej od 14.30 po niej o 15.00 Msza Św.

4. W przyszłą I Niedzielę miesiąca będziemy się modlić za wszystkich Ofiarodawców, Budowniczych i Dobrodziejów naszej Parafii.

5. W I Niedzielę miesiąca października w Kościele o godz. 17.00 Mszą Św., rozpoczniemy comiesięczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu, Konferencja i spotkanie także ze względów epidemicznych w Kościele.

6. W przyszłą I Niedzielę miesiąca nastąpi zmiana tajemnic różańcowych. A po Mszy Św., o godz. 12.00 w Kościele spotkanie męskiego K.Ż.R z Gowarczowa.

7. Za tydzień w niedzielę 3 października po Mszy Św. o godz.10. odbędzie się comiesięczne spotkanie z młodzieżą klas VIII przygotowującą się w tym roku do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania a po Mszy św. o godz. 12 z Rodzicami i Dziećmi przygotowującymi się w tym roku do I Komunii Św. – na tej Mszy Św., nastąpi także poświęcenie i rozdanie różańców Dzieciom przygotowującym się w tym roku do I Komunii Św.,

8. Dzisiejsze ofiary na tacę zostaną przekazane na dzieła Caritas naszej Diecezji – składamy serdeczne Bóg Zapłać.

9. Dziś na wszystkich Mszach Św., odbędzie cię coroczne liczenie Wiernych i przystępujących do Komunii Św.,

10. Na terenie naszej Parafii znajduję się Cmentarz Żydowski z czasów II Wojny Światowej. Prosimy o uszanowanie tego miejsca pochówku i nie wywożenie tam śmieci. Do kancelarii parafialnej zostały zgłoszone osoby, które w ostatnim czasie to uczyniły.

11. Jest nowa Księga Intencji Mszalnych – można zamawiać Msze Św. na cały 2022 rok. Zapisy wyłącznie w ciągu tygodnia po Mszach Świętych w godzinach dyżurowania Kancelarii Parafialnej od godz. 18.30.

12. Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom składamy jak najlepsze życzenia, życząc błogosławionego tygodnia. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Zmarłym z naszej wspólnoty parafialnej wypraszamy łaskę wiecznego zbawienia.

13. Do nabycia prasa katolicka – Gość Niedzielny.

14. W związku z panującą epidemią przypominamy, aby w liturgii brać udział w maseczkach, zachowywać bezpieczny dystans i korzystać ze środków dezynfekcyjnych dostępnych przy wejściu do Kościoła. Jednocześnie informujemy, że Kościół jest regularnie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony. Dziękujemy za dostosowanie się do panujących obostrzeń.

15. Na prośbę naszych Parafian i Gości, którzy z racji na panująca epidemię, nie mają możliwości złożyć ofiary na odprawione Msze Św., wypominki czy prace wykonywane przy naszym Kościele a chcieliby to uczynić podajemy numer konta, składając serdeczne Bóg zapłać za wszelkie złożone na wyżej wymienione cele ofiary:
PARAFIA PW. ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA W GOWARCZOWIE
82 9145 1109 3500 1645 2000 0001
Prosimy o zaznaczanie przy składaniu ofiary jej cel.

W tym szczególnym czasie panującej epidemii nieustannie jako wspólnota Kościoła Powszechnego i Parafialnego trwamy nieustannie na modlitwie prosząc o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata. Włączamy się w nią poprzez różnorakie działania: odmawiając indywidualnie codziennie w łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi Różaniec, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia, włączając do wezwań modlitwy wiernych odpowiednie wezwania, śpiewając suplikacje, a także modląc się modlitwą za wstawiennictwem współpatrona naszej wspólnoty parafialnej Św. Rocha, którą publikujemy i do odmawiania, której gorąco zachęcamy.

Modlitwa do Św. Rocha:
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha wyznawcy swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli i by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym. Święty Rochu, wielki miłośniku Boży, wielkie są Twoje przed Bogiem zasługi, dla których spodziewamy się, że nam karząca sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza, a jak służyłeś bliźnim swoim, żyjąc na świecie ciężką chorobą dotknięty, i jak służysz teraz wszystkim, którzy się do Ciebie z ufnością uciekają, spraw to swymi u Boga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostali i śmierci nagłej się ustrzegli. Amen.


Znajdź nas na
facebooku@Parafia
Rzymsko
Katolicka
W
Gowarczowie
do góry