Ogłoszenia duszpasterskie
27 września 2020

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE1. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom i uchodźcom. Ma on nas uwrażliwić na doświadczanie niesprawiedliwości, krzywdy i często na nieludzki los tych, którzy z różnych powodów opuszczają swoją ojczyznę, poszukują dla siebie i swoich bliskich bezpiecznego miejsca w innych krajach. Osobistymi modlitwami a także ofiarami do Puszek w dniu dzisiejszym po każdej Mszy Św. Będziemy chcieli wesprzeć uchodźców na greckiej wyspie Lesbos po tragicznym pożarze, którego doświadczyli. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.

2. Kończy się miesiąc wrzesień a już w czwartek 1 dzień października - w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy mimo panującej epidemii do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z nabożeństwem różańcowym wszystkich naszych parafian – starszych, wszystkie dzieci szczególnie z III klasy Szkoły Podstawowej przygotowujące się do przyjęcia w tym roku Pierwszej Komunii Św., młodzież z VIII klas Szkoły Podstawowej przygotowującą się do przyjęcia w tym roku Sakramentu Bierzmowania, wszystkich bez wyjątku. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszej świątyni Nabożeństwo różańcowe codziennie o godzinie 16:30. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła. Polecajmy w modlitwie Różańcowej sprawę panującej epidemii, całego świata i nasze osobiste modlitwy naszych ludzkich serc. Tak jak zawsze Dzieci na I Nabożeństwie otrzymają wyklejankę i po każdym z nich będą otrzymywać naklejki, po każdym Nabożeństwo będzie losowanie figurki Matki Bożej – a na koniec na własność – a na koniec wszystkich Nabożeństw nagrody za uczestnictwo w nich. W prowadzenie modlitwy Różaniec naprzemiennie będą prowadziły Dzieci z Młodzieżą.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca. I Msze Św. O 17.30 wotywne. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź pierwszopiątkowa na Nabożeństwie Różańcowym od 16.30. Spowiedź w kaplicy na Rudzie Białaczowskiej od 14.30 po niej o 15.00 Msza Św. W I sobotę miesiąca modlimy się za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Matki Bożej.

4. W I Sobotę miesiąca 3 października w Kościele o godz. 18.00 Mszą Św., rozpoczniemy comiesięczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu, Konferencja i ze względów epidemicznych także w Kościele spotkanie robocze.

5. W przyszłą 1 Niedzielę miesiąca nastąpi zmiana tajemnic różańcowych. A po Mszy Św., o godz. 12.00 w Kościele spotkanie męskiego K.Ż.R z Gowarczowa.

6. Jest nowa Księga Intencji Mszalnych – można zamawiać Msze Św. na cały 2021 rok. Zapisy wyłącznie w ciągu tygodnia po Mszach Świętych w godzinach dyżurowania Kancelarii Parafialnej od godz. 18.30.

7. W związku z panującą epidemią i apelem służb sanitarnych a także Przewodniczącego episkopatu Polski Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego a przede wszystkim koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa apelujemy i ponawiamy naszą prośbę, aby w liturgii brać udział w maseczkach. Jednocześnie informujemy i przypominamy, że Kościół jest regularnie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony.

8. Wszystkich Jubilatów i Solenizantów nadchodzącego tygodnia ogarniamy nasza modlitwą i życzliwością składając jak najlepsze życzenia a dla zmarłych, którzy odeszli z naszej wspólnoty parafialnej wypraszamy w naszej modlitwie dar wiecznego zbawienia.

9. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary na potrzeby Kościoła.

10. Do nabycia prasa katolicka – Gość Niedzielny.

W tym szczególnym czasie nieustannie jako wspólnota Kościoła Powszechnego i Parafialnego trwamy nieustannie na modlitwie prosząc o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata. Włączamy się w nią poprzez różnorakie działania: włączając do wezwań modlitwy wiernych odpowiednie wezwanie, odmawiając indywidualnie codziennie w łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi Różaniec o 20.30, modląc się także Koronką do Bożego Miłosierdzia, śpiewając po każdej Mszy Św., suplikacje, od 1 maja modląc się w tej intencji podczas Nabożeństw majowych, a także modląc się modlitwą za wstawiennictwem współpatrona naszej wspólnoty parafialnej Św. Rocha, którą publikujemy i do odmawiania, której gorąco zachęcamy.

Modlitwa do Św. Rocha:
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha wyznawcy swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli i by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym. Święty Rochu, wielki miłośniku Boży, wielkie są Twoje przed Bogiem zasługi, dla których spodziewamy się, że nam karząca sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza, a jak służyłeś bliźnim swoim, żyjąc na świecie ciężką chorobą dotknięty, i jak służysz teraz wszystkim, którzy się do Ciebie z ufnością uciekają, spraw to swymi u Boga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostali i śmierci nagłej się ustrzegli. Amen.


Znajdź nas na
facebooku@Parafia
Rzymsko
Katolicka
W
Gowarczowie
do góry